Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 47 (2010-2011)
Om hvordan vi kan styrke arbeidet med bedring av levekårene for egen rombefolkning og samtidig bidra til fortgang i arbeidet på europeisk nivå
Datert: 19.11.2010
Besvart: 18.01.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Situasjonen for romfolket i Norge og Europa: Romfolket har lenge vært på Europarådets dagsorden. I juni 2010 ble medlemslandene nok en gang bedt om å sikre romfolkets grunnleggende rettigheter. Kun uker etter bidro noen medlemsland til det stikk motsatte. Det medførte hastesak i Europarådets oktobersesjon og et eget toppmøte på ministernivå samme måned. Toppmøtet vedtok en erklæring om medlemsstatenes felles europeiske forpliktelse overfor romfolket, men understreket samtidig at de viktigste tiltakene for inkludering må gjennomføres nasjonalt, regionalt og lokalt. Norge sluttet seg til erklæringen. Representanter for romfolket i Norge framhever selv tre viktige forutsetninger for inkludering: Bolig, utdanning/arbeid og et samlingssted for å ta vare på egen kultur.
Hvordan ser utenriksministeren for seg at vi kan styrke arbeidet med bedring av levekårene for egen rombefolkning og samtidig bidra til fortgang i arbeidet på europeisk nivå?

Les hele debatten