Interpellasjon fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 104 (2010-2011)
Om å bidra til at Arbeidstilsynet får større mulighet til å avdekke ulovligheter, da det er grunn til å stille spørsmål ved om tilsynet har tilstrekkelig med ressurser til å følge opp arbeidet sitt
Datert: 17.03.2011
Besvart: 27.04.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): De siste årene har vi sett en rekke avsløringer av ulovlige forhold innen blant annet byggebransjen, renholdsbransjen og pleie- og omsorgssektoren. I et innslag på NRK 24. februar 2011 kunne vi høre at Arbeidstilsynet allerede i november fikk tips om ulovligheter ved sykehjem i Oslo, som ble drevet av Adecco, men valgte ikke å prioritere saken. I den senere tid har det også blitt avslørt utstrakt brudd på arbeidsmiljøloven også ved offentlig drevne sykehjem. I Aftenposten 17. mars 2011 forteller Arbeidstilsynet at det ikke er noen forskjell på offentlige og privatdrevne institusjoner hva gjelder brudd på arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet er et av de viktigste instrumentene for å avdekke ulovligheter i arbeidslivet. Samtidig driver tilsynet i for liten grad oppsøkende virksomhet, og inspeksjoner foretas i stor grad innenfor normalarbeidstiden. Det er et problem blant annet hvis man skal avsløre ulovligheter i bransjer der mye av arbeidet foregår på nattestid, som i renholdsbransjen. Det er også grunn til å stille spørsmål ved om tilsynet har tilstrekkelig med ressurser til å følge opp arbeidet sitt.
Er statsråden fornøyd med dagens situasjon i Arbeidstilsynet, og hvordan vil statsråden bidra til at Arbeidstilsynet får større mulighet enn i dag til å avdekke ulovligheter?

Les hele debatten