Interpellasjon fra Christina Nilsson Ramsøy (Sp) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 117 (2010-2011)
Om å bidra til at den brede familiepolitikken kommer på dagsordenen, med bakgrunn i at familie- og samlivsmønsteret har endret seg mye i løpet av de siste årene og at familiebegrepet derfor må være bredt og inkluderende
Datert: 06.04.2011
Besvart: 23.05.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Christina Nilsson Ramsøy (Sp)

Spørsmål

Christina Nilsson Ramsøy (Sp): Familien er den grunnleggende sosiale enheten i samfunnet, og så og si alle barn vokser opp i en familie. Til tross for stor oppslutning om familien, er vår tid også er preget av ensomhet, oppløste samliv og brutte relasjoner. Familie- og samlivsmønsteret har endret seg mye i løpet av de siste årene. Det har blitt et større mangfold av samlivsformer, derfor må familiebegrepet være bredt og inkluderende. I den politiske debatten er det ofte den smale familiepolitikken som diskuteres, som for eksempel foreldrepermisjon. Spørsmål rundt samlivstiltak, skilsmisser og den såkalte tidsklemma blir mindre diskutert.
Hva tenker statsråden rundt utfordringer i framtidens familiepolitikk, hvilke tiltak ser statsråden for seg at kan bidra til å støtte opp om familien i ulike faser av livet, og hvordan kan vi bidra til at den brede familiepolitikken kommer på dagsorden også innenfor andre politiske områder?

Les hele debatten