Interpellasjon fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 25 (2011-2012)
Om å ta initiativ til å få alle opplysninger om Stasis totale aktiviteter i Norge utlevert fra CIA, og om tilgang til dette materialet for forskere, presse og allmennhet
Datert: 27.10.2011
Besvart: 06.12.2011 av justisminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): I forbindelse med oppløsningen av DDR klarte man å sikre en stor del av Stasiarkivet. Dette arkivet er til dels vanskelig tilgjengelig på grunn av dets kompleksitet og format. En "nøkkel" til å binde sammen materialet finnes i Rosenholtz-kartoteket, som USAs etterretningstjeneste CIA har hånd om. Dette kartoteket inneholder tre typer registerkort (Formblatt): F-16, F-22 og statistikkort fra 1988. Alle tre typer kort er relevante for å få et komplett sett med "nøkler". CIA utleverer opplysningene om de enkelte lands agenter til de respektive land, men det enkelte land må selv ta initiativ overfor CIA til å få utlevert materialet fra Rosenholtz-kartoteket.
Vil statsråden ta initiativ til å få alle opplysninger (F-16, F-22 og statistikkort 1988) om Stasis totale aktiviteter i Norge utlevert fra CIA, og hvilken tilgang til dette materialet ønsker statsråden i så fall å legge til grunn for forskere, presse og allmennhet?

Les hele debatten