Interpellasjon fra Sylvi Graham (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 58 (2011-2012)
Om å sikre funksjonshemmede barn og deres familier trygghet og forutsigbarhet for både familieøkonomien og kvaliteten og stabiliteten i omsorgen, med henvisning til et utvalgsforslag om å erstatte hjelpestønad og omsorgslønn med en kommunal omsorgsstønad
Datert: 18.01.2012
Besvart: 12.04.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sylvi Graham (H)

Spørsmål

Sylvi Graham (H): Funksjonshemmede barn har rett til hjelpestønad, og foreldrene kan få omsorgslønn når de utøver pleie og omsorg som kommunene ellers plikter å tilby. Pleiepenger kan også tilbys. Kaasa-utvalget har i NOU 2011:17 foreslått å erstatte hjelpestønad og omsorgslønn med en kommunal omsorgsstønad som ikke kan kombineres med full lønn eller pleiepenger. Omsorgsbehov utover dette skal dekkes med kommunale tjenester. Også fastsettelsen av omsorgsbehovet skal overlates til kommunene. For foreldre med de mest krevende omsorgsoppgavene vil omleggingen kunne få dramatiske økonomiske konsekvenser.
Hvordan vil statsråden sikre disse barna og deres familier trygghet og forutsigbarhet både når det gjelder familieøkonomien og kvaliteten og stabiliteten i omsorgen?

Les hele debatten