Interpellasjon fra Arve Kambe (H) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 1 (2012-2013)
Om at regjeringen foreslår å endre forskriften om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart, noe som vil kunne påvirke konkurransen flyplassene imellom, og hvorvidt statsråden vil ha dialog med Stortinget før endringen vedtas
Datert: 23.05.2012
Besvart: 11.10.2012 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Regjeringen har sendt ut på høring et forslag om endring av forskriften om forbud mot bonusprogram i innenriks luftfart. Forbudet, som ble innført av Høyres Victor Norman, har ført til mer konkurranse, økt tilbud, bedre kvalitet og lavere priser for flypassasjerene. Det åpnes nå for at tre flyruter kan få bonuspoeng. Dermed gir staten støtte til de fire største flyplassene i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Regjeringen ber om innspill til om dette vil påvirke konkurransen mellom flyplasser på Østlandet, og ser helt ut til å glemme at dette også vil gjelde for andre flyplasser, spesielt Kristiansand, Haugesund og Stord. Det logiske er enten å innføre bonuspoeng for alle eller for ingen.
Deler statsråden mitt syn om at vi bør fortsette med den ordningen vi har med at lave priser, gode rutetilbud og god konkurranse er bonus nok, og vil statsråden ha dialog med Stortinget før forskriften blir vedtatt?

Les hele debatten