Interpellasjon fra Hans Olav Syversen (KrF) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 33 (2012-2013)
Om forvaltning og tilgjengeliggjøring av Edvard Munchs kunst
Datert: 26.10.2012
Besvart: 10.12.2012 av kulturminister Hadia Tajik

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Det pågår nå en viktig debatt om forvaltningen av Munchs kunst. Edvard Munch representerer et viktig kapittel i norsk kulturhistorie, og Munch-maleriene har stor kunst- og kulturhistorisk betydning nasjonalt og internasjonalt. Det er en viktig offentlig oppgave å bidra til at Munchs kunst forvaltes godt. Disse unike kunstskattene må bevares for ettertiden og gjøres tilgjengelig for allmennheten på en god måte. Det bør erkjennes at vi i Norge ikke i tilstrekkelig grad har anerkjent og innsett rekkevidden av Munchs kunst internasjonalt.
På hvilken måte vil statsråden bidra til at arven etter Munch forvaltes godt, og at kunstskattene gjøres tilgjengelig på en verdig måte?

Les hele debatten