Interpellasjon fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

Interpellasjon nr. 75 (2013-2014)
Om oppfølging av utfordringene knyttet til trygdeeksport, og å følge med på arbeidet som pågår i andre land med henblikk på å få strammet inn der det er mulig
Datert: 06.05.2014
Besvart: 13.06.2014 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): I Norge har vi mange velferdsgoder som er finansiert av skattebetalerne. Det er bred enighet om at vi skal ha gode velferdsordninger i Norge. For å sikre bærekraften og legitimiteten til disse er det viktig at vi hindrer misbruk av ordningene og at ytelsene går til dem som er ment å være mottakere. Et mer åpent Europa har medført en økning av trygdeeksporten. Utfordringen er økende, og vi har hatt en formidabel vekst de senere årene. De fleste mener at norske velferdsgoder skal gå til norske statsborgere og andre som arbeider i Norge, og ikke til personer som ikke er bosatt i Norge og spesielt ikke til personer som aldri har vært i Norge. Dette gjelder ikke for f.eks. alderspensjonister som har opptjente rettigheter etter mange års innbetaling til folketrygden.
Hvordan vil statsråden følge opp utfordringen knyttet til trygdeeksport, og vil regjeringen følge med på arbeidet som pågår i andre land, med henblikk på å få strammet inn der det er mulig?

Les hele debatten