Interpellasjon fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 50 (2014-2015)
Om å sørge for fortgang i etableringen av en kiropraktorutdanning i Norge
Datert: 18.02.2015
Besvart: 05.05.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Kiropraktorer har hatt offentlig autorisasjon i Norge siden 1989, men tross flere vedtak og anmodninger fra Stortinget de siste ti år, er det fortsatt ikke etablert en nasjonal kiropraktorutdanning. Det ligger et ferdig utredet forslag til ny kiropraktorutdanning ved Det medisinske fakultet på Universitetet i Oslo. Kiropraktorene er en viktig ressurs i primærhelsetjenesten, som avlaster fastlegene på muskel- og skjelettområdet. Den type plager utgjør trolig landets største og dyreste folkehelseproblem. En utdanning som dette vil løfte hele dette tverrfaglige medisinske feltet.
Vil statsråden sørge for fortgang i etableringen av en kiropraktorutdanning i Norge?

Les hele debatten