Interpellasjon fra Knut Storberget (A) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Interpellasjon nr. 9 (2015-2016)
Om status for arbeidet med å få fjernet grensehindre i Norden som Norge er delaktig i, og regjeringens ambisjoner i dette arbeidet
Datert: 24.11.2015
Besvart: 12.01.2016 av ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU Elisabeth Vik Aspaker

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): De nordiske land er preget av stor rettslikhet og godt og fleksibelt samarbeid på flere samfunnsområder. Norden utgjør i så måte en god modell for regionalt og globalt samarbeid. Likevel står mange grensehindre i vegen for ytterligere samarbeid og vekst. Nordisk ministerråd og Nordisk råd har gjennom grensehinderrådet og grensehindergruppen ambisiøse planer for nedbygging av grensehindre; det være seg i næring, utdanning, arbeid, på sosiale eller andre viktige samfunnsområder. Noen få grensehindre er pekt ut som nødvendige å få fjernet, og hvor utvalgte land i Norden har et spesielt ansvar.
Hvordan går arbeidet med å få fjernet grensehindre Norge er delaktig i, og hva slags ambisjoner har regjeringen i dette arbeidet?

Les hele debatten