Interpellasjon fra Lise Christoffersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 12 (2015-2016)
Om å ta initiativ til systematisk registrering av funksjonsnedsettelser hos asylsøkere, og vurdere hvordan Norge kan ta sin del av ansvaret for flyktninger med funksjonsnedsettelser
Datert: 08.12.2015
Rette vedkommende: Innvandrings- og integreringsministeren
Besvart: 19.01.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): FNs generalforsamling besluttet i 1992 at 3. desember hvert år skal være den internasjonale dagen for funksjonshemmede. 1 milliard av verdens befolkning lever med en funksjonsnedsettelse. Det samme gjelder ni av verdens 60 millioner flyktninger. Atlas-alliansen og Plan Norge viser til at disse havner bakerst i køen ved nødhjelp og ved tilbud om skolegang og beskyttelse for barn og unge, og de kommer ikke engang inn i køen av kvoteflyktninger. Få land, om noen, har systematisk registrering av funksjonsnedsettelser hos asylsøkere.
Vil statsråden ta initiativ til å sørge for slik systematisk registrering når personer søker asyl i Norge, og dessuten vurdere hvordan Norge kan ta sin del av ansvaret for flyktninger med funksjonsnedsettelser når vi tar imot kvoteflyktninger for bosetting hos oss?

Les hele debatten