Interpellasjon fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 44 (2015-2016)
Om opptrapping av innsatsen mot narkotikasalg på skoler, som det har vært en urovekkende økning av i deler av Oslo det siste året
Datert: 06.05.2016
Besvart: 02.06.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jan Bøhler (Sp)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): Det siste året har foreldre, lærere, skoleledelse og politiet i deler av Oslo meldt om en urovekkende økning av narkotikasalg på skolene. Dette gjelder en rekke videregående skoler, men det har også blitt mer utbredt på ungdomsskoler. Kyniske narkotikanettverk utvider sine markeder ved å verve elever som brukere og langere. Dette fører til at flere får rusproblemer, dropper ut av skolen og kan bli kriminelle. Det oppstår også mer vold og utrygghet på skoler og i berørte nærmiljøer. Det er behov for en bred kampanje hvor foreldre, skoler, bydeler, ungdom, frivillige organisasjoner og nærmiljøene går sammen med politiet om å forebygge og stanse narkotikanettverkene. Politiet hadde tidligere gode erfaringer med forebyggende skolebesøk med narkotikahunder, men dette er falt bort pga. nye regler.
Er statsråden enig i at innsatsen mot narkotikasalg på skoler må trappes opp, og hvordan ser han for seg at regjeringen kan bidra?

Les hele debatten