Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Elvenes, Hårek (1 - 20 av 81)
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:868 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Kan statsråden bekrefte at det utredes å flytte NH90-helikoptrene på Bardufoss til Haakonsvern, som omtalt i «Nye Troms» 11. januar, og hva er statsrådens vurdering av en slik eventuell flytting?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:866 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 19.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Hva er status for utredningen av innleide sivile helikoptre, og hvilke andre tiltak er iverksatt for å bedre NH90-kapasiteten?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:823 (2021-2022)

  Innlevert: 06.01.2022

  Sendt: 06.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Ifølge NTB ser den finske anskaffelsen av F35 kampfly tilsynelatende ut til å ha en lavere enhetspris pr. fly enn den norske. Det er svært mange faktorer som påvirker enhetsprisen, og den har de siste årene også gått betydelig ned fordi det produseres langt flere fly. Hvordan vurderer forsvarsministeren prisbildet for den norske og finske kampflyanskaffelsen, og hvordan påvirker enhetsprisen de sammenlagte kostnadene ved anskaffelsen av henholdsvis de norske og finske kampflyene?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:685 (2021-2022)

  Innlevert: 14.12.2021

  Sendt: 15.12.2021

  Besvart: 21.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Hvordan vurderer regjeringen mulighetene for anskaffelse av nye fartøy til Sjøforsvaret, i dette prosjektet?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:456 (2021-2022)

  Innlevert: 23.11.2021

  Sendt: 24.11.2021

  Besvart: 02.12.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  De foreslåtte endringene av heimevernsdistriktenes geografiske inndeling er ment å styrke beredskapen gjennom bedret samsvar mellom Heimevernets operasjonsområde, og politi og regionnivå. Hvilke konkrete avklaringer forventer regjeringen fra Stortinget som gjør at disse endringene likevel ikke skal ikke gjennomføres?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:386 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 17.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Vil statsråden ta initiativ til nye beregninger av samfunnsøkonomiske konsekvenser ved en kabling kontra luftspenn på den planlagte 420 kV strekningen for kraftoverføring mellom Hamming i Bærum kommune og Smestad i Oslo kommune?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:157 (2021-2022)

  Innlevert: 27.10.2021

  Sendt: 27.10.2021

  Besvart: 03.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Mener utenriksministeren at hun ikke skal ta opp saker med andre land dersom saksfeltet ligger under andre statsråders ansvarsområde, og mener utenriksministeren at hun ikke har noe ansvar for norske sikkerhetsinteresser?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:88 (2021-2022)

  Innlevert: 20.10.2021

  Sendt: 21.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Hvilke konsekvenser vil det ha for spesialstyrkenes operative evne og kontraterrorberedskapen dersom regjeringen tilbakefører helikoptre fra Rygge til Bardufoss?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2081 (2020-2021)

  Innlevert: 30.04.2021

  Sendt: 30.04.2021

  Besvart: 07.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hva har Forsvaret investert for i eiendom, bygg og anlegg (EBA) i Nord-Norge fra og med 2013 til og med 2021, og hvor mye planlegges videre investert i EBA frem til 2028?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2055 (2020-2021)

  Innlevert: 28.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Besvart: 03.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Er det på dette tidspunkt mulig å si noe om omfanget av den planlagte økningen av antall artilleriskyts og ammunisjonskjøretøy?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1263 (2020-2021)

  Innlevert: 10.02.2021

  Sendt: 10.02.2021

  Besvart: 17.02.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan forsvarsministeren redegjøre for fremdrift i planer om å fornye Forsvarets IKT samt å etablere en sikker digital infrastruktur og ansvarsfordeling for dette i Forsvarets organisasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1025 (2019-2020)

  Innlevert: 20.02.2020

  Sendt: 21.02.2020

  Besvart: 28.02.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvordan vil regjeringen håndtere den alvorlige trusselen som ligger i det økende etterretningstrykket mot Norge, skissert i Etterretningstjenestens åpne trusselvurdering?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:651 (2019-2020)

  Innlevert: 08.01.2020

  Sendt: 08.01.2020

  Besvart: 15.01.2020 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvordan vil forsvarsministeren se hen til at beskyttelsen mot langtrekkende missiler blir ivaretatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:358 (2019-2020)

  Innlevert: 21.11.2019

  Sendt: 21.11.2019

  Besvart: 29.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvordan vil forsvarsministeren se til at HV får tilstrekkelig tilgang på kvalifisert befal?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:60 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Besvart: 17.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hva var forsvarsbudsjettets andel av statsbudsjettet i 1990 og i 1995, hva var forsvarsbudsjettets andel av brutto nasjonalprodukt i 1990 og 1995, hvor stort ville forsvarsbudsjettet vært i 2020 forutsatt at forsvarsbudsjettet hadde økt tilsvarende (prosentvise økning) som statsbudsjettet siden 1990, hvor stor er fredsdividenden som denne forskjellen utgjør, hvor stor ville forsvarsbudsjettets andel av statsbudsjettet vært i 2020 basert på nevnte forutsetning, og hvor stor andel av BNP ville dette utgjort i 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:45 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvor langt har man kommet i overføringen av alliert trening til Indre Troms og Porsanger, hva blir omfanget av den allierte treningen, og vil det eventuelt tilkomme nye arbeidsplasser i området som følge av økt alliert trening?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:174 (2018-2019)

  Innlevert: 18.10.2018

  Sendt: 18.10.2018

  Besvart: 25.10.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hva er status i regjeringens gjennomføring av oppfølgingsplanen for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1891 (2017-2018)

  Innlevert: 20.06.2018

  Sendt: 21.06.2018

  Besvart: 26.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvordan vil justisministeren følge opp at innbyggerne i Asker og Bærum fortsatt får et forsvarlig polititilbud med en kapasitet tilsvarende det som har vært normalt de siste årene, samt hvilke planer ligger til grunn for det forebyggende politiarbeidet i Asker og Bærum?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1790 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 15.06.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Anniken Huitfeldt uttalte i Dagsnytt 18, 5. juni at forsvarssjefen skal ha uttalt på et møte i Den norske Atlanterhavskomiteen 24. mai at «Forsvaret skal klare å stille personell og piloter, det vi trenger er flere helikoptre». Kjenner forsvarsministeren til at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen skal ha uttalt dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1256 (2017-2018)

  Innlevert: 04.04.2018

  Sendt: 05.04.2018

  Besvart: 13.04.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvordan ser statsråden for seg at de som er vernepliktige i henhold til loven skal utnyttes til Norges beste i en krigssituasjon, og på hvilken måte skal de berørte informeres?