Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:2065 (2020-2021)
Innlevert: 29.04.2021
Sendt: 29.04.2021
Besvart: 07.05.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Rigmor Aasrud (A)

Spørsmål

Rigmor Aasrud (A): Hvor stor andel av «utsatte arbeidssøkere» generelt og per undergruppe mottar arbeidsmarkedstiltak eller tar utdanning sammenlignet med hele gruppen arbeidssøkere, og hvilken kontakt har NAV med disse arbeidssøkerne?

Begrunnelse

Klassekampen omtaler 27.4 at gruppen Nav omtaler som «utsatte arbeidssøkere» er nesten fordoblet, fra 73.900 før pandemien til 140.400 i mars i år. Det fremkommer også fra artikkelen at NAV deler opp denne gruppen i ulike undergrupper.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]