Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 18408)

 • Muntlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om statsråden er enig eller uenig i at det bør være et samarbeid med Russland for å stanse kinesisk innflytelse og tilstedeværelse i nordområdene, med bakgrunn i at Russland opererer i gråsonen mellom krig og fred
 • Muntlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om koordinering av beredskapsarbeidet i regjeringen, og hvor mange selskaper og andre virksomheter forsvarsministeren har sørget for å listeføre etter sikkerhetsloven, med bakgrunn i Bergen Engines-saken
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om å gi statsråden ei ny mogelegheit til på ein skikkeleg måte å trygge Tromsøs befolkning, med bakgrunn i at ein amerikansk atomubåt la til kai i Tromsø og etter utfall både mot lokale folkevalde og mot bekymra befolkning
 • Muntlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om korleis forsvarsministeren stiller seg til kritikken frå NATO, og kva konkret han vil gjere for å sikre at Noreg oppfyller NATO-krava til hær og heimevern innan 2024
 • Muntlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Om hva det er som gjør at regjeringen sier nei til en opptrappingsplan og med viten og vilje styrer mot en mangel på sykepleiere
 • Muntlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 26.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om hvem det egentlig er kunnskapsministeren lytter til når hun tviholder på at muntlig eksamen må gjennomføres, mot alle de faglige rådene
 • Spørretimespørsmål fra Heidi Greni (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2021

  Besvart på vegne av: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 26.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om statsråden er enig i at utviklingen i statlige arbeidsplasser er sentraliserende, med henvisning til at nye statlige arbeidsplasser gang på gang havner i Oslo eller i de andre storbyene
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om hvilke kommuner i Oppland statsråden mener bør tvinges sammen, og hvordan framdrifta blir på videre tvangssammenslåinger fra regjeringas side
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Mehl (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om regjeringen kan garantere at det ikke vil bli brukt tvang for å slå sammen kommuner i Hedmark når reformen videreføres
 • Spørretimespørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Forskning foregår i stadig større grad gjennom samarbeid på tvers av land, og Norge har internasjonale ambisjoner for forskningen. Regjeringens vedvarende og rigide innreiseforbud har skapt store problemer for universitetene og de internasjonale forskerne. Dette kan få langvarige negative konsekvenser for norsk forskning. Nå avtar smitten, og vaksineringsgraden øker. Når vil statsråden justere regelverket med sikte på å ivareta utenlandske akademiske arbeidstakere bedre enn i dag?
 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2021

  Besvart på vegne av: Statsministeren

  Besvart: 26.05.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om statsministeren vil føre en petroleumspolitikk i tråd med IEAs anbefalinger, eller om hun fremdeles mener at mer olje- og gassleting ikke utfordrer klimamålene
 • Spørretimespørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2021

  Fremsatt av: Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

  Besvart: 26.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om hvilke kommuner i Finnmark statsråden ser for seg at han vil tvangssammenslå for å følge opp Høyres landsmøtevedtak
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden vil si seg enig i at den største økonomiske forskjellen i Norge er mellom den øverste rikeste prosenten og befolkningen for øvrig
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvorfor lokalt politi på Lørenskog er bygget ned gjennom «nærpolitireformen»
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2021

  Besvart på vegne av: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 26.05.2021 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om regjeringen har gjort nok for å sikre bredbåndsutbygging i hele Norge, når vi ser gjentatte eksempler på hvor dårlig bredbåndsdekning det fortsatt er i store deler av landet
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Om det er riktig at en bedrift som Glasopor får det økonomiske ansvaret for oppryddingen etter flommen i 2018, eller om statsråden vil vurdere å gripe inn slik at ansvarsforholdene blir endret, og at private aktører slipper å ta dette store ansvaret på vegne av storsamfunnet
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvorvidt responstiden for de nasjonale beredskapsressursene til Nord-Norge har blitt bedre siden 2015, med henvisning til at politiets nasjonale beredskapsressurser fortsatt er avhengig av rutefly når de skal frakte mange folk og nødvendig utstyr
 • Spørretimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2021

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  Antall Nav-kontorer i landet ble redusert fra 423 i 2017 til 326 kontorer ved utgangen av 2019. Med denne sentraliseringen og byråkratiseringen beveger Nav-systemet seg bort fra folk flest. Navs personbrukerundersøkelse fra 2019 viste at 51 prosent av brukerne foretrekker å ha fysisk kontakt med Nav. Mener statsråden at det er uheldig med en slik sentralisering av de fysiske Nav-kontorene, da det er tydelig at mennesker i en svært sårbar situasjon ofte ønsker fysiske saksbehandlere å forholde seg til?
 • Spørretimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorfor regjeringen skal sende forslag til endringer i regelverket for folketrygdens finansering av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på høring, når vi vet hvor godt ny sensorteknologi virker for diabetes type 1-pasienter
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2021

  Besvart: 26.05.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvilke beredskapsfaglige vurderinger som ligger til grunn for at folk på steder som Stokmarknes, Lavangen, Skjervøy, Loppa og Båtsfjord skal måtte påregne å vente omtrent dobbelt så lenge på politiet sammenlignet med steder av tilsvarende størrelse i Telemark, Buskerud og Østfold