Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling

Tilbake til statsbudsjettet 2013

Se komiteenes sider for informasjon om høringer. Disse blir fortløpende oppdatert.

Hvert komiténavn viser til budsjettsaken som er til behandling i komiteen (finanskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen har flere saker).

Tilbake til Statsbudsjettet 2013

Statsbudsjettsaker fordelt på komitéInnstilling avgisBehandling i plenum
Finanskomiteens statsbudsjettsaker
20. nov 27. nov.
7.des. 14. des.
Arbeids- og sosialkomiteen 28. nov. 5. des.
Energi- og miljøkomiteen 30. nov. 11. des.
Familie- og kulturkomiteen 6. des. 13. des.
Helse- og omsorgskomiteen 28. nov. 5. des.
Justiskomiteen 27. nov. 4. des.
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen 3. des. 13. des.
Kommunal- og forvaltningskomiteen 4. des. 11. des.
Kontroll- og konstitusjonskomiteen 27. nov. 4. des.
Næringskomiteen 5. des. 12. des.
Transport- og kommunikasjonskomiteen 29. nov. 6. des.
Utenriks- og forsvarskomiteens statsbudsjettsaker
 28. nov.  7. des.
 28. nov.  7. des.

Se sakssidene over for lenker til høringer, innstillinger når disse er avgitt, møtereferat når saken er behandlet i plenum m.m.


Sist oppdatert: 12.01.2015 13:31