Statsbudsjettet 2013

Her finner du alle publikasjonene fra regjeringen og Stortinget for statsbudsjettet 2013, informasjon om arbeidsplaner, lenker til de ulike budsjettsakene og -innstillingene m.m.

Status

Revidert nasjonalbudsjett 2013 og tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013 er vedtatt.

Finansminister Sigbjørn Johnsen overrekker forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett til stortingspresident Dag Terje Andersen 8. oktober 2012.
Finansminister Sigbjørn Johnsen overrekker forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett til stortingspresident Dag Terje Andersen 8. oktober 2012.

Revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett 2013 og tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013 ble vedtatt 21. juni.

Se lenker til sakssidene for revidert nasjonalbudsjett nedenfor.

Vedtatt budsjett

Vedtatt budsjett for 2013 («blå bok») (pdf).


Sist oppdatert: 16.02.2022 15:50 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status

    Revidert nasjonalbudsjett 2013 og tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013 er vedtatt.