Vedtak til lov om oppheving av bokloven

Dette dokument

I Stortingets møte 27. mai 2014 ble det gjort slikt

vedtak til lov om oppheving av bokloven

I

Vedtak

Lov 21. juni 2013 nr. 96 om omsetning av bøker oppheves.

II

Loven trer i kraft straks.

Olemic Thommessen
president