Oppheving av bokloven

Prop. 33 L (2013-2014), Innst. 181 L (2013-2014), Lovvedtak 51 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 06.05.2014 Innst. 181 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å oppheve bokloven. Bokloven ble vedtatt av Stortinget og sanksjonert 21. juni 2013, men hadde ikke trådt i kraft

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 05.06.2014