Vedtak til lov om endringer i politiloven (tigging)

I Stortingets møte 16. juni 2014 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endringer i politiloven (tigging)

I

I lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet gjøres følgende endring:

§ 14 første ledd nr. 8 skal lyde:

  • 8 om forbud mot eller nærmere vilkår for tigging på offentlig sted eller fra hus til hus. Det kan fastsettes at den som vil tigge, må melde seg for politiet på forhånd.

II

Loven trer i kraft straks.

Olemic Thommessen
president