Vedtak til lov om oppheving av lov om eierskap i medier

I Stortingets møte 7. juni 2016 ble det gjort slikt

vedtak til lov om oppheving av lov om eierskap i medier

I

Lov 13. juni 1997 nr. 53 om eierskap i medier oppheves.

II

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Olemic Thommessen
president