Oppheving av lov om eierskap i medier og ny lov om åpenhet om eierskap i medier

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 31.05.2016 Innst. 339 L (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har opphevet lov om eierskap i medier og vedtatt ny lov om åpenhet om eierskap i medier

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2016

   Behandlet andre gang i Stortinget 13.06.2016