Vedtak til lov om endring i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

Dette dokument

I Stortingets møte 13. juni 2016 ble det gjort slikt

vedtak til lov om endring i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

I

I lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. blir det gjort følgjande endring:

Tittelen til lova skal lyde:

Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven)

II

Lova tek til å gjelde straks.

Olemic Thommessen
president