Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 6. juni 2016

Hans Olav Syversen

leder og ordfører