Kraftutvekslinga mellom Noreg og Danmark

St.meld. nr. 9 (2000-2001), Innst. S. nr. 93 (2000-2001)

Vedtak 175

St.meld. nr. 9 (2000-2001) - om kraftutvekslinga mellom Noreg og Danmark - vert å leggje ved protokollen.