Kraftutvekslinga mellom Noreg og Danmark

St.meld. nr. 9 (2000-2001), Innst. S. nr. 93 (2000-2001) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.12.2000 Innst. S. nr. 93 (2000-2001)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2000

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2000