Samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2001

St.meld. nr. 21 (2001-2002), Innst. S. nr. 199 (2001-2002)

Vedtak 396

St.meld. nr. 21 (2001-2002) - Om samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2001 - vedlegges protokollen.