Samarbeidet i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i 2001

St.meld. nr. 21 (2001-2002), Innst. S. nr. 199 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2002 Innst. S. nr. 199 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2002