Tildeling av distriktsrepresentant

Dokument nr. 12:10 (1999-2000), Innst. S. nr. 205 (2002-2003)

Vedtak 437

Dokument nr. 12:10 (1999-2000) - forslag fra Gun­nar Halvorsen om endring av Grunnloven § 59 - bifal­les ikke.