Tildeling av distriktsrepresentant

Dokument nr. 12:10 (1999-2000), Innst. S. nr. 205 (2002-2003) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 13.05.2003 Innst. S. nr. 205 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.2003

   Behandlet i Stortinget: 26.05.2003