Forslag fra Ågot Valle, Martin Engeset, Kjell Engebretsen, Carl I. Hagen og Modulf Aukan om endring av Grunnloven § 100. (Ytringsfrihet)

Dokument nr. 12:21 (2003-2004), Innst. S. nr. 75 (2005-2006)

Vedtak 268

Dokument nr. 12:21 (2003-2004) - grunnlovsforslag fra Ågot Valle, Martin Engeset, Kjell Engebretsen, Carl I. Hagen og Modulf Aukan om endring av Grunnloven § 100 (ytringsfrihet), forslagene A og B - bifalles.