Forslag fra Ågot Valle, Martin Engeset, Kjell Engebretsen, Carl I. Hagen og Modulf Aukan om endring av Grunnloven § 100. (Ytringsfrihet)

Dokument nr. 12:21 (2003-2004), Innst. S. nr. 75 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 20.12.2005 Innst. S. nr. 75 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om endring av Grunnloven § 100 (Ytringsfrihet). Endringen ble foreslått fordi det ble reist tvil om bestemmelsen som ble vedtatt 30. september 2004 ga et entydig uttrykk for Stortingets oppfatning. Stortinget har enstemmig bifalt Dokument nr. 12:21 (2003-2004) forslagene A og B.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 02.02.2006