Kvinner til Forsvaret

St.meld. nr. 36 (2006-2007), Innst. S. nr. 31 (2007-2008)

Tilhører sak

Vedtak 60

St.meld. nr. 36 (2006-2007) - økt rekruttering av kvinner til Forsvaret - vedlegges protokollen.