Kvinner til Forsvaret

St.meld. nr. 36 (2006-2007), Innst. S. nr. 31 (2007-2008) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 15.11.2007 Innst. S. nr. 31 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, med utgangspunkt i en stortingsmelding, drøftet Regjeringens forslag til tiltak for å øke rekrutteringen av kvinner til Forsvaret. I dagens Forsvar er andelen av kvinner ca 7 %. Det var enighet i Stortinget om at en realistisk målsetting må være å øke denne andel til ca 20 % i 2020. Med unntak av spørmålet om en moderat form for kvotering til skoler og kurs, fikk Regjeringen bred støtte for sine foreslåtte tiltak for å øke kvinneandelen. En kjønnsnøytral sesjons- og verneplikt vil Regjeringen utrede og komme tilbake til ifb. med ny langtidsplan for Forsvaret våren 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2007