Representantforslag om å innføre en registreringsordning for lobbyvirksomhet

Dokument nr. 8:32 (2007-2008), Innst. S. nr. 21 (2008-2009)

Vedtak 63

Dokument nr. 8:32 (2007–2008) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Sponheim, Gunnar Kvassheim og Trine Skei Grande om å innføre en registreringsordning for lobbyvirksomhet i Stortinget, i departementene og på Statsministerens kontor – bifalles ikke.