Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47 (2008-2009), Innst. 212 S (2009-2010)

Tilhører sak

Vedtak 248

St.meld. nr. 47 (2008–2009) – Samhandlingsreformen – vedlegges protokollen.

 

Vedtak 249

Dokument 8:63 S (2009–2010) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en ny velferdsreform – vedlegges protokollen.