Representantforslag om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier

Dokument 8:10 S (2009-2010), Innst. 141 S (2009-2010)

Vedtak 200

Dokument 8:10 S (2009–2010) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Laila Dåvøy, Line Henriette Hjemdal og Kjell Ingolf Ropstad om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier – vedlegges protokollen.