Representantforslag om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier

Dokument 8:10 S (2009-2010), Innst. 141 S (2009-2010) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjell Ingolf Ropstad, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 09.02.2010 Innst. 141 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag fra Kristelig Folkeparti om tiltak for barn som har nedsatt funksjonsevne og deres familier. Forslagsstillerne tar opp viktige punkter som er avgjørende for hvordan barn med nedsatt funksjonsevne skal ha mulighet å utvikle seg og leve sine liv på best mulig måte, samt hvordan foreldrene gjennom ulike ordninger skal få mulighet til selv å bidra eller få nødvendig avlastning. Representantforslaget fikk ikke tilslutning og ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.03.2010