Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Representantforslag om å trekke Statens pensjonsfond utland (oljefondet) ut av kullselskaper

Dokument 8:42 S (2014-2015), Innst. 291 S (2014-2015)

Vedtak 597

Dokument 8:42 S (2014–2015) – representantforslag fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson om å trekke Statens pensjonsfond utland (oljefondet) ut av kullselskaper – vedlegges protokollen.