Representantforslag om å trekke Statens pensjonsfond utland (oljefondet) ut av kullselskaper

Dokument 8:42 S (2014-2015), Innst. 291 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Rasmus Hansson Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 28.05.2015 Innst. 291 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Det vises til omtale av behandlingen av stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond for 2014.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2015