Redegjørelse av barne- og familieministeren om situasjonen i barnevernet

Vedtak 637

Stortinget ber regjeringen sikre at forslagene til ny barnevernlov og ny barnelov er i tråd med FNs barnekonvensjons prinsipper om barns rett til informasjon, til å bli hørt, beslutninger til barnets beste og barns rett til privatliv.

Vedtak 638

Redegjørelse av barne- og familieministeren om situasjonen i barnevernet holdt i Stortingets møte 26. mai 2020 - vedlegges protokollen.