Statens Pensjonsfond 2020

Meld. St. 32 (2019-2020), Innst. 136 S (2020-2021)

Vedtak 201

Meld. St. 32 (2019–2020) – Statens pensjonsfond 2020 – vedlegges protokollen.