Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2021 - lovsaker

Prop. 1 LS (2020-2021), Innst. 4 L (2020-2021), Lovvedtak 49-61 (2020-2021), Lovanmerkning 3-4 (2020-2021)

Vedtak 328

Stortinget ber regjeringen utrede hvorvidt noen av medlemmene i de organisasjoner som i dag er registrert i registeret for alternative behandlere, kan anses å yte helsehjelp, og komme tilbake til Stortinget med nødvendige endringer som gjør det mulig for disse å få fritak fra merverdiavgiftsloven.