Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2021 - lovsaker

Prop. 1 LS (2020-2021), Innst. 4 L (2020-2021), Lovvedtak 49-61 (2020-2021), Lovanmerkning 3-4 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2020 Innst. 4 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med statsbudsjettet for 2021 vedtatt lovendringer knyttet til skatter, avgifter og toll mv.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

   Andre behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2020

   Behandlet tredje gang i Stortinget 19.01.2021