Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Klimaplan for 2021-2030

Meld. St. 13 (2020-2021), Innst. 325 S (2020-2021)

Vedtak 791

Stortinget ber regjeringen slå fast at økt skattelegging av norsk kjøttproduksjon ikke skal gjennomføres som en del av klimapolitikken.

Vedtak 792

Stortinget ber regjeringen sikre utbygging av en helhetlig infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy.

Vedtak 793

Stortinget ber regjeringen tilrettelegge støtteordninger for etablering av nødvendig infrastruktur for realisering av flere teknologier innen person- og godstransport.

Vedtak 794

Stortinget ber regjeringen forlenge avtalen om NOX-fondet til 2027.

Vedtak 795

Stortinget ber regjeringen om at avgiften på avfallsforbrenning må flyttes tidligere i verdikjeden for både å stimulere til mindre volum på avfall og for å håndtere avfallet i Norge.

Vedtak 796

Stortinget ber regjeringen snarest mulig lansere sin veileder for konsesjon for havvind.

Vedtak 797

Meld. St. 13 (2020–2021) – Klimaplan for 2021–2030 – vedlegges protokollen.