Teknisk omlegging av nett-tv og videoarkivet

På grunn av en teknisk omlegging vil Stortingets nett-tv og videoarkivløsning være utilgjengelig fra kl. 14.30 til ca. kl. 17.00 torsdag 15. april. For noen brukere vil løsningen være utilgjengelig enda lenger. Vi beklager de ulemper dette kan medføre.

Klimaplan for 2021-2030

Meld. St. 13 (2020-2021), Innst. 325 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 25.03.2021 Innst. 325 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Klimaplan for 2021-2030, Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen sikre utbygging av en helhetlig infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy, å be regjeringen tilrettelegge støtteordninger for etablering av nødvendig infrastruktur for realisering av flere teknologier innen person-og godstransport, og å be regjeringen forlenge avtalen om NOx-fondet til 2021. Et flertall i Stortinget, bestående av representantene fra Ap, FrP, Sp, Sv og MDG, har videre vedtatt å be regjeringen om at avgiften på avfallsforbrenning må flyttes tidligere i verdikjeden for både å stimulere til mindre volum på avfall og for å håndtere avfallet i Norge samt å be regjeringen om snarest mulig å lansere sin veileder for konsesjon for havvind. Flertallet, alle partier unntatt SV, MDG og Rødt, vedtok også å be regjeringen slå fast at økt skattlegging av norsk kjøttproduksjon ikke skal gjennomføres som en del av klimapolitikken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.2021

   Debattert i Stortinget 08.04.2021
   Votert i Stortinget 13.04.2021