Klimaplan for 2021-2030

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Klima- og miljødepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 25.03.2021 Innst. 325 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Klimaplan for 2021-2030, Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen sikre utbygging av en helhetlig infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy, å be regjeringen tilrettelegge støtteordninger for etablering av nødvendig infrastruktur for realisering av flere teknologier innen person-og godstransport, og å be regjeringen forlenge avtalen om NOx-fondet til 2021. Et flertall i Stortinget, bestående av representantene fra Ap, FrP, Sp, Sv og MDG, har videre vedtatt å be regjeringen om at avgiften på avfallsforbrenning må flyttes tidligere i verdikjeden for både å stimulere til mindre volum på avfall og for å håndtere avfallet i Norge samt å be regjeringen om snarest mulig å lansere sin veileder for konsesjon for havvind. Flertallet, alle partier unntatt SV, MDG og Rødt, vedtok også å be regjeringen slå fast at økt skattlegging av norsk kjøttproduksjon ikke skal gjennomføres som en del av klimapolitikken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.03.2021

   Debattert i Stortinget 08.04.2021
   Votert i Stortinget 13.04.2021