Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Ansettelsesprosessen – veiledning til jobbsøkere

Stortingets administrasjon benytter Webcruiter til utlysning av og søknad til våre ledige stillinger. Du finner også oversikt over utlyste ledige stillinger på stortinget.no.

I tillegg annonserer vi ofte i ulike medier, blant annet nettaviser, fagtidsskrifter og liknende.

Hvis du vil bli oppdatert når vi legger ut ledige stillinger, anbefaler vi å følge Stortingets bedriftsprofil på finn.no.

Følg oss også gjerne på LinkedIn.

Søknad på ledig stilling

Alle søknader og eventuelle attester skal fortrinnsvis sendes inn elektronisk gjennom Webcruiter. Det er ønskelig at du i størst mulig grad fyller inn opplysninger om utdanning og erfaring i Webcruiters cv. I tillegg har du mulighet til å laste inn din egen utarbeidede cv som vedlegg. Når du har sendt inn søknad vil du motta en automatisk bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Vi har dessverre ikke mulighet til å ansette gjennom åpne søknader. Normalt kunngjøres ledige stillinger offentlig.

Intervju

Når søknadsfristen har utløpt vil du som regel motta en e-post med informasjon om videre prosess. Søknadene blir vurdert, og et utvalg av de søkere som vurderes å være best kvalifisert i henhold til kravene i utlysningsteksten, innkalles til intervju. Det er normalt nærmeste leder som leder intervjuene. Vanligvis deltar en ansattrepresentant fra en av Stortingets tre arbeidstakerorganisasjoner.

Intervjuenes struktur kan variere ut fra stillingstype. Vanligvis vil du bli stilt spørsmål som kan belyse din utdannelsesmessige bakgrunn og jobberfaringer samt faglige ferdigheter og personlige egenskaper tilknyttet stillingen du har søkt. I tillegg kan du bli bedt om å opplyse om en eller flere referanser hos din nåværende eller tidligere arbeidsgiver.

Innstilling

Etter gjennomførte intervjuer vil det bli utarbeidet en innstilling som inneholder omtale av innkalte kandidater og intervjuet, en vurdering av de aktuelle kandidater og innstillingsrekkefølge. Denne sendes til et oppnevnt ansettelsesråd der både arbeidsgiver- og ansattrepresentanter er representert. Det er ansettelsesrådet som fatter endelig vedtak om hvem som skal tilbys stillingen.

Ansettelse

For de fleste stillinger i Stortingets administrasjon kreves gyldig sikkerhetsklarering. Klareringsnivå er avhengig av stillingstype. Les mer om sikkerhetsklareringen.

Tilbakemelding

Alle søkere vil motta endelig bekreftelse når stillingen er besatt.

Offentlig søkerliste

I samsvar med offentlighetsloven kan en søker offentliggjøres selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet og gitt anledning til å trekke søknaden. Det skal som hovedregel særlige grunner til for at din anmodning om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten kan bli tatt til følge, jf. offentlighetsloven § 25.

For at vi skal kunne ta stilling til din anmodning, må vi ha en utdypning og konkretisering fra deg for hvilke særlige grunner du mener foreligger i ditt tilfelle. For ordens skyld opplyser vi deg om at det generelle ubehaget en søker kan oppleve ved at det blir kjent at du søker en stilling ikke er nok til å bli unntatt.

Sist oppdatert: 24.05.2022 10:37
: