Jobb på Stortinget

Vil du jobbe med å støtte opp under den parlamentariske virksomheten?

På disse sidene kan du finne mer informasjon om ledige stillinger, søknadsprosessen og hvordan det er å være ansatt på Stortinget.

Å jobbe på Stortinget

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at representantene kan ivareta sine verv.