Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité 1966–1970

Oversikt over møter i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen 1966-1970. Klikk på møtedatoen for å komme til referatet (PDF).

 1966

10. januar 1966
Redegjørelse av fungerende utenriksminister Willoch om:

 1. Spørsmålet om eksportlisens for 6 motortorpedobåter til Hellas
 2. Handelsrestriksjoner overfor Rhodesia
 3. Spørsmål fra representanten Braadland om debatt om sikkerhets- og overvåkingstjenesten
 4. Diskusjon om hemmelighold av komiteens møter

20. januar 1966
Redegjørelse av utenriksminister Lyng om norsk medlemskap i den asiatiske utviklingsbank.

14. mars 1966
Redegjørelse av utenriksminister Lyng om situasjonen i NATO i forbindelse med president de Gaulles brev om Frankrikes stilling til forsvarssamarbeid.

5. mai 1966
Redegjørelse av handelsminister Willoch om situasjonen foran EFTAs ministermøte i Bergen.

27. mai 1966
Redegjørelse av utenriksminister Lyng om: 1) Øst-Grønland-avtalen; 2) det forestående ministermøtet i NATOs råd.

17. juni 1966
Redegjørelse av utenriksminister Lyng om:

 1. Overgangsrettighet for Forbundsrepublikken Tysklands fiske mellom 6 og 12 mil utenfor norskekysten
 2. NATO-møtet i Brussel
 3. forhandlinger med Danmark om fiskerettigheter på Øst-Grønland.

10. oktober 1966
Fellesmøte mellom den utvidede utenrikskomiteen og finanskomiteen. Redegjørelse av handelsminister Willoch om:

 1. Nordisk samarbeid i Kennedy-runden;
 2. Spørsmålet å utnytte biltollen handelspolitisk.
 3. Spørsmål om kommuniké om møtet.

12. oktober 1966
Redegjørelse av utenriksminister Lyng om:

 1. Vietnam-situasjonen;
 2. Sør-Afrikas mandat i Sør-Vest Afrika;
 3. Ikke-spredningsavtalen for atomvåpen.

23. november 1966

 1. Orientering av statsminister Borten om statsminister Wilsons innbydelse til de andre statsministre i EFTA-landene.
 2. Diskusjon om informasjon fra UD til komiteens medlemmer.

3. desember 1966

 1. Redegjørelse av statsminister Borten om de nordiske statsministrenes møte i København 1. desember 1966.
 2. Redegjørelse av representanten Bratteli om Nordisk Råds møte 1. desember i København ang. spørsmålet om Færøyene.
 3. Redegjørelse av handelsminister Willoch om to våpeneksportsaker.

9. desember 1966

 1. Redegjørelse av utenriksminister Lyng om sitt besøk i Sovjetsamveldet.
 2. Redegjørelse av forsvarsminister Grieg Tidemand om Norges forhold til NATOs spesialkomité.
 3. Redegjørelse av utenriksminister Lyng om overenskomst mellom Norge, Danmark og Sverige om gjensidig adgang til fiske i Skagerrak og Kattegat.

1967

21. februar 1967

 1. Redegjørelse av utenriksminister Lyng om ikkespredningsavtale for atomvåpen.
 2. Redegjørelse av forsvarsminister Grieg Tidemand  om NATOs kjernefysiske planlegging.
 3. Redegjørelse av utenriksminister Lyng om fiskeriavtalen med Grønland.
 4. Spørsmål fra representanten Bratteli om en utenrikspolitisk redegjørelse i Stortinget.

9. mai 1967

 1. Redegjørelse av statsminister Borten om timeplanen vedrørende markedssaken.
 2. Redegjørelse av utenriksminister Lyng om militærkuppet i Hellas.
 3. Orientering av handelsminister Willoch ang. levering av NASTY motortorpedobåter til Hellas.

10. mai 1967
Fortsatt redegjørelse av utenriksminister Lyng om situasjonen i Hellas.
Fortsatt orientering av handelsminister Willoch om. levering av NASTY motortorpedobåter.

19. mai 1967
Fortsatte drøftelser av situasjonen i Hellas og levering av NASTY motortorpedobåter.

30. mai 1967
Redegjørelse av utenriksminister Lyng om situasjonen i Midtøsten.

5. juni 1967
Redegjørelse av utenriksminister Lyng om krigssituasjonen i Midtøsten.

21. juni 1967
Orientering av utenriksminister Lyng om: 1) søknad fra Sørafrika-Sambandet om opprettelse av værvarslingsstasjon på Bouvet-øya; 2) samarbeid med USA om seismologisk stasjon; 3) situasjonen i Midtøsten.

10. oktober 1967
Redegjørelse av forsvarsminister Grieg Tidemand om:

 1. Norges holdning til NATO-samarbeidet med Hellas
 2. Opprettelse av en stående marinestyrke i NATO.
 3. Spørsmål fra representanten Braadland om Kommisjonen i Brussels rapport til Ministerrådet.

6. november 1967

 1. Redegjørelse av statsminister Borten om sitt besøk i Jugoslavia og Bulgaria.
 2. Orientering av forsvarsminister Grieg Tidemand om sitt besøk i Sovjetsamveldet.

1968

5. februar 1968
Redegjørelse av utenriksminister Lyng om markedssituasjonen, herunder Be-Ne-Lux-forslaget.

19. april 1968
Redegjørelse av statsminister Borten om markedssituasjonen foran det nordiske statsministermøtet i København.

10. juni 1968
Redegjørelse av forsvarsminister Grieg Tidemand om situasjonen ved grensen mot Sovjet.

22. august 1968

 1. Diskusjon om fjernsyn og aviser skulle få fotografere før møtet tok til.
 2. Redegjørelse av statsminister Borten om situasjonen i Tsjekkoslovakia.
 3. Redegjørelse av forsvarsminister Grieg Tidemand om norske tiltak.
 4. Redegjørelse av utenriksminister Lyng om situasjonen i Nigeria/Biafra.

1969

22. januar 1969

 1. Redegjørelse av utenriksminister Lyng om våpeneksportsaker.
 2. Utenriksministeren ang. en redegjørelse om rettssaken mot Hellas i Strasbourg.
 3. Orientering fra kirke- og undervisningsminister Bondevik om statsministermøtet i Stockholm.

28. januar 1969
Redegjørelse av statsminister Borten om nordisk økonomisk samarbeid.

27. mars 1969
Redegjørelse av utenriksminister Lyng om

 1. den kinesisk-sovjetiske konflikten;
 2. Budapest-konferansen.
 3. Spørsmål fra representanten Ingvaldsen om det amerikanske antirakettsystemet.
 4. Spørsmål fra representanten Bratteli om situasjonen i østblokklandene.

10. desember 1969
Redegjørelse av statsminister Borten om Nordøk foran statsministermøtet i Helsinki 12. desember.

15. desember 1969
Redegjørelse av statsminister Borten om møtet i Helsinki om Nordøk.

1970

3. mars 1970
Orientering av stasminister Borten om regjerings plan for den videre behandling av Nordøk-avtalen.

6. mars 1970
Redegjørelse av samferdselsminister Kyllingmark om anlegg av sivil flyplass på Svalbard. Supplerende redegjørelser av utenriksminister Lyng, forsvarsminister Grieg Tidemand og justisminister Schweigaard Selmer.

27. august 1970
Orientering av utenriksminister Stray om opplegget for forhandlinger med EEC.

8. oktober 1970
Redegjørelse av utenriksminister Stray om forhandlingsmøtet med EEC 22. september 1970.

9. desember 1970
Orientering av utenriksminister Stray om forhandlingene med EEC.

14. desember 1970

 1. Orientering av forsvarsminister Hellesen om NATO-møtet.
 2. Redegjørelse av finansminister Myrvoll for spørsmål som kommer opp på ministermøtet mellom Norge og EEC 15. desember 1970.

Sist oppdatert: 09.03.2021 13:01