Møter for lukkede dører 1966–1970

Vedlegg til brev til Presidentskapet fra Utvalget til å gjennomgå saker behandlet for lukkede dører i Stortinget og avdelingene.

Innstillinger

Oversikt over innstillinger til Stortinget i tidsrommet 1966-1970 som ikke lenger skal behandles som hemmelige.

Innst. S. A. (1966-67) Innstilling fra den forsterkede skog-, vassdrags- og industrikomité om fullmakt til Kongen til å inngå en avtale mellom Den norske stat og Alcan Aluminium Limited og A/S Årdal og Sunndal Verk  og til å foreta disposisjoner som fra den norske stats side er nødvendig for å gjennomføre avtalen. (St. prp. nr. 45 og St. meld. Nr. 23.)

Innst. S. B. (1966-67) Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomitéen om fortrolige overenskomster med fremmede stater i 1966.

Innst. S. A. (1967-68) Innstilling fra Stortingets presidentskap om gave fra Stortinget til H. M. Kong Olav V i anledning av hans 10 års jubileum som Norges konge.

Innst. S. D. (1967-68) Innstilling fra Stortingets presidentskap om Stortingets gave til H. K. H. Kronprins Haralds og frøken Sonja Haraldsens bryllup den 29. august 1968.

Innst. S. A. (1968-69) Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomitéen om fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1967.

Innst. S. A. (1969-70) Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomitéen om hemmelige overenskomster med fremmede stater i 1968.

Innst. S. C. (1969-70) Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomitéen om fortrolige eller delvis fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1969.

Referater

Oversikt over møter for lukkede dører i Stortinget i tidsrommet 1966-1970 som ikke ble offentliggjort eller gjort offentlig tilgjengelig.

I tiden 18. november 1966 – 10. juni 1970 ble det holdt  20 møter for lukkede dører i Stortinget, Odelstinget og Lagtinget. For 6 av disse møtene ble de stenografiske referatene, med tilhørende dokumenter, offentliggjort i Stortingsforhandlingene for den aktuelle sesjon.

Det følgende er en oversikt over de 14 møtene for lukkede dører som ikke ble offentliggjort, eller bare delvis offentliggjort. Klikk på den aktuelle datoen for å se møtereferat i PDF-format.

18. november 1966
Referat.

7. desember 1966
Referat.

13. desember 1966 kl. 9.00 og kl. 18.00

  1. Budsjett-innst. S. 274 om tollavgifter.
  2. Innst. S. A. Om avtalene mellom Den norske stat, Alcan Aluminium Limited og A/S Årdal og Sunndal Verk.

10. januar 1967 (Odelstinget)
Referat.

29. juni 1967
Innst. S. B. om fortrolige overenskomster med fremmede stater i 1966.

20. oktober 1967
Innst. S. A. om gave fra Stortinget til H. M. Kong Olav V i anledning av hans 10 års jubileum som Norges konge.

4. desember 1967

  1. Referat.
  2. Foreløpig behandling av stortingsproposisjon om midlertidig avgift til statskassen på motorkjøretøyer.

13. desember 1967
Redegjørelse av statsråd Bondevik ang. Norsk Forsøksgymnas.

19. juni 1968
Innst. S, D. om Stortingets gave til  H. K. H. Kronprins Haralds og frøken Sonja Haraldsens bryllup den 29. august 1968.

11. juli 1968
Forslag fra Presidentskapet om bemyndigelse til offentliggjørelse av referat fra lukket møte 10. juli 1968.

12. juni 1969
Innst. S. A. om fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1967.

28. januar 1970
Innst. S. A. om hemmelige overenskomster med fremmede stater i 1968.

29. april 1970
Referat.

10. juni 1970
Innst. S. C. om fortrolige eller delvis fortrolige overenskomster inngått med fremmede stater i 1969.


Sist oppdatert: 10.02.2020 13:25